Kultura in etika v gospodarstvu

Kultura kultúra  (po SSKJ) -e ž (ȗ) skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja. Ali jo imamo? Seveda kulturo imamo. Brez kulture ne gre. Problem je v tem, da ima kultura pozitiven prizvok. No tega pozivnega naboja pa nimamo. Vsaj ne vidi se. Redko se vidi pri poslovanju med dvema podjetjema/partnerjema. Ne sledimo več WIN/WIN... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Navzgor ↑